Biyografi / Biography

29 Mart 1981 İzmir-Bornova doğumlu, baba tarafından Senirkent-Ispartalı. İlköğretimini İzmir Türk Koleji’nde, ortaokul ve lise eğitimi İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında girdiği Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2004 yılında “yüksek şeref” öğrencisi olarak dereceyle mezun oldu. 2004 yılında girdiği Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü bütünleşik doktora programından ise, 2011 yılında, Dr. Berrak Burçak danışmanlığında hazırladığı ve Prof. Metin Heper, Prof. Ergun Özbudun, Prof. Ayşe Güneş Ayata ve Dr. Nur Bilge Criss gibi çok değerli isimlerin yer aldığı seçkin bir jüriden geçen “Portrait of a Turkish Social Democrat: Ismail Cem” (Bir Türk Sosyal Demokratının Portresi: İsmail Cem) adlı teziyle mezun olarak Siyaset Bilimi doktoru oldu. 2009-2012 yılları arasında Uşak Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2012 Ekim-2016 Ocak tarihleri arasında KKTC’de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünde Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) ve Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2016 Mart-2018 Eylül döneminde İstanbul’da Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünde Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) olarak çalıştı. 2018 yılı Haziran ayında Doçent olmuştur. 2018 yılı Eylül ayında İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde Öğretim Üyesi (Doçent Doktor) olarak görev yapmaya başlamıştır. 2019 yılı Haziran ayında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne Doçent olarak atanmış ve bir süre Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Ekim 2020-Haziran 2023 tarihleri ​​arasında İstanbul Kent Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yaptı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe ve İngilizce) bölümlerinin Başkanlığını yaptı. Temmuz 2023-Mayıs 2024 döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde Doçent olarak çalıştı. 2024 yılı Mayıs ayından beri yeniden İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünde görev yapmaktadır. Yurt dışında ve yurt içinde yayınlanmış birçok bilimsel kitap ve makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda, Turkish Foreign Policy in the New Millennium (Peter Lang, 2015), Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (Gazi Kitabevi, 2016), Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (Peter Lang, 2020), Turkish-French Relations: History, Present, and the Future (Springer, 2022) ve Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023) gibi Türk Dış Politikası temalı akademik kitapların editörlüğünü ve Türk-Amerikan İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2021), Türkiye-Fransa İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2022) ve 2023 Turkish Elections in All Aspects (Peter Lang, 2023) kitaplarının yazarlığını yapmıştır. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Fransa, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Almanya gibi ülkelerin siyasal sistemleri ve dış politikalarını inceleyen Türkçe kitaplar yazmıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Örmeci, ayrıca, Ankara merkezli Politik Psikoloji Derneği’nin (PPD) Siyaset Bilimi Çalışmaları sorumlusu, Uluslararası Politika Akademisi’nin (UPA) Kurucu Genel Koordinatörü ve UPA Strategic Affairs akademik dergisinin imtiyaz sahibidir. Dr. Ozan Örmeci’nin ana çalışma alanları; Uluslararası Siyaset, Karşılaştırmalı Politika, Büyük Güç Rekabeti, Politik Psikoloji, Türk Siyasal Tarihi, Türkiye’deki Sol Hareketler ve Türk Dış Politikası’dır. Dr. Ozan Örmeci, 30 Eylül 2011 tarihinden beri Cansu Örmeci (Karakoç) ile evli ve eşinden iki çocuk sahibidir. Örmeci, ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü Kongre üyesidir.

Dr. Ozan Örmeci was born in 1981 in Bornova-Izmir. His father’s family is from Senirkent-Isparta. He finished primary school at Izmir Turk College (ITK) and had a middle school and lycee education at Izmir Saint-Joseph French College. He graduated from Bilkent University’s Political Science and Public Administration Department in 2004 as a high-honour student. In 2011, he earned PhD degree from Bilkent University’s Political Science Department with his thesis entitled “Portrait of a Turkish Social Democrat: Ismail Cem”, under the supervision of Dr. Berrak Burçak, from a distinguished jury composed of Prof. Metin Heper, Prof. Ergun Özbudun, Prof. Ayşe Güneş Ayata, and Dr. Nur Bilge Criss. He worked as a Lecturer in Uşak University’s Public Administration Department between 2009 and 2012. Between October 2012 and January 2016, he worked as an Assistant Professor and headed the Department of Political Science and Public Administration (English language) at Girne American University (GAU) in North Cyprus (TRNC). Between March 2016 and September 2018, he worked as an Assistant Professor in the Department of Political Science and Public Administration (English language) at Beykent University in Istanbul. He became an Associate Professor in June 2018. He began to work as an Associate Professor in the Department of International Relations (English language) at Istanbul Gedik University in September 2018. He was appointed Associate Professor in the Department of Political Science and Public Administration at Istanbul Gedik University in June 2019 and served as the Head of the Department for a while. Between October 2020 and June 2023, he worked as an Associate Professor for Istanbul Kent University and headed the departments of Political Science and Public Administration (Turkish and English). Between July 2023 and May 2024, he worked as an Associate Professor in the Department of Political Science and International Relations (English) at Istanbul Aydın University. Since May 2024, he has been working again at Istanbul Kent University in the Department of Political Science and Public Administration (English). He has previously published many scientific books and articles in Turkey and abroad. He is the editor of some academic books specializing in Turkish Foreign Policy including Turkish Foreign Policy in the New Millennium (Peter Lang, 2015), Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (Gazi Kitabevi, 2016), Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (Peter Lang, 2020), Turkish-French Relations: History, Present, and the Future (Springer, 2022), Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023) and the author of Türk-Amerikan İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2021), Türkiye-Fransa İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2022), and 2023 Turkish Elections in All Aspects (Peter Lang, 2023). In addition, he wrote books in Turkish language analyzing the political system and foreign policy of countries including the United States, the Russian Federation, the People’s Republic of China, France, the United Kingdom, and Germany. He can speak fluently and write academically in French and English. He also works as a specialist for the Turkish Political Psychology Association (PPD) and the General Coordinator of the UPA (International Political Academy) initiative. In addition, he is the owner of the UPA Strategic Affairs academic journal. His main research interests are; International Politics, Comparative Politics, Great Power Politics, Political Psychology, Turkish Political History, Leftist Movements in Turkey, and Turkish Foreign Policy. Dr. Ozan Örmeci is married to Cansu Örmeci (Karakoç) since 30 September 2011 and is the father of two children. He is also a congress member of Karşıyaka Sports Club.

Professeur Ozan Örmeci est né en 1981 à Bornova-Izmir. Il est originaire de la région de Senirkent-Isparta du côté paternel. Il a terminé ses études primaires au Collège turc d’Izmir (ITK) et a fait ses études secondaires au Lycée français Saint-Joseph d’Izmir. Il a été diplômé du département des sciences politiques et de l’administration publique de l’université Bilkent en 2004 en tant qu’étudiant de grande distinction. En 2011, il a obtenu un doctorat de l’université de Bilkent en sciences politiques avec sa thèse intitulée « Portrait d’un social-démocrate turc : Ismail Cem », sous l’encadrement de Professeur Berrak Burçak, avec un jury distingué composé du Prof. Metin Heper, du Prof. Ergun Özbudun, du Prof. Ayşe Güneş Ayata et de Dr. Nur Bilge Criss. Il a débuté sa carrière académique comme chargé de cours au département d’administration publique de l’université d’Uşak entre 2009 et 2012. Entre octobre 2012 et janvier 2016, il a travaillé comme professeur assistant et a dirigé le département de sciences politiques et d’administration publique (en anglais) en chypre à l’université américain de Girne (Kyrenia). En outre, entre mars 2016 et septembre 2018, il a travaillé comme professeur assistant au département de sciences politiques et d’administration publique (en anglais) à l’université de Beykent à Istanbul. Il est devenu, par la suite, maître de conférences en juin 2018. Il a commencé à travailler en tant que professeur associé au département des relations internationales (en anglais) de l’université Gedik à Istanbul en septembre 2018. Il a été nommé maître de conférences au département de sciences politiques et d’administration publique de l’université Gedik à Istanbul en juin 2019 dont il a également occupé le poste de chef de département pendant une bonne période. Entre octobre 2020 et juin 2023, il a travaillé comme professeur associé à l’Université d’Istanbul Kent et a dirigé les départements de sciences politiques et d’administration publique (turc et anglais). Entre juillet 2023 et mai 2024, il a travaillé en tant que professeur associé au département des sciences politiques et des relations internationales (anglais) à l’université d’Istanbul Aydın. Depuis mai 2024, il travaille à nouveau à l’université d’Istanbul Kent au département de sciences politiques et d’administration publique (anglais). Il a préalablement publié plusieurs ouvrages et articles scientifiques tant en Turquie qu’à l’étranger. Il est auteur ou éditeur de multiples livres académiques spécialisés à la politique étrangère turque. Notamment, Turkish Foreign Policy in the New Millennium (Pete Lang, 2015), Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (Gazi Kitabevi, 2016), Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (Peter Lang, 2020), Türk-Amerikan İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2021), Türkiye-Fransa İlişkileri (Urzeni Yayıncılık, 2022), Turkish-French Relations: History, Present, and the Future (Springer, 2022), Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (Nobel Akademik Yayıncılık, 2023) et 2023 Turkish Elections in All Aspects (Peter Lang, 2023). De plus, Professeur Örmeci a rédigé une multitude de livres en langue turque qui s’adressent principalement à analyser le système politique et la politique étrangère de divers pays, à savoir les États-Unis, la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, la France, le Royaume-Uni ainsi que l’Allemagne. En revanche, la maîtrise des langues française et anglaise lui permet de s’exprimer avec aisance et d’écrire de manière académique. A propos de sa vie associative, Dr. Ozan travaille également en tant que spécialiste pour l’Association turque de psychologie politique (PPD), coordinateur de l’initiative de l’UPA (Académie politique internationale) et propriétaire de la revue académique UPA Strategic Affairs. Ses principaux intérêts de recherche sont : la politique internationale, la politique comparée, la politique des grandes puissances, la psychologie politique, l’histoire politique turque, les mouvements de gauche en Turquie et la politique étrangère turque. Dr. Ozan Örmeci est marié à Cansu Örmeci (Karakoç) depuis le 30 septembre 2011 et est le père de deux enfants. Il est également membre du congrès du club sportif de Karşıyaka.

Email: ozanormeci@gmail.com / ozanormeci@kent.edu.tr

Twitter: http://twitter.com/#!/ozanormeci

Facebook: https://www.facebook.com/officialozanormeci

Linkedin: http://tr.linkedin.com/in/ozanormeci

Academia: https://ikent.academia.edu/OzanOrmeci

Amazon.com: https://www.amazon.com/-/e/B073PZ1KSY

Goodreads: https://www.goodreads.com/author/show/7245759.Ozan_Ormeci

Kaynakça: http://kaynakca.info/kisi/95857/ozan-ormeci

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HSpF-ykAAAAJ&hl

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ozan_Oermeci

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=39262224900

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/11905550

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8850-6089

DergiPark: https://dergipark.org.tr/en/pub/@ozan_ormeci

Instagram: https://www.instagram.com/ozanormeci/

Youtube: https://www.youtube.com/@ozanormeci