BİLİMSEL MAKALELER / SCIENTIFIC ARTICLES

journalspicture

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Articles published in peer reviewed international journals)

– Örmeci, Ozan (2011), “A Turkish Social Democrat: İsmail Cem”, Turkish Studies, Vol. 12, no: 1, March 2011, pp. 101-114 (SSCI)

– Örmeci, Ozan (2011), “The ‘Kadro’ movement: an intellectual movement in the early Republican period (1932-1934), International Review of Turkish Studies, Vol. 1, no: 1, Spring 2011, pp. 20-37

– Örmeci, Ozan (2012), “Ismail Cem’s Views on Kemalism”, Journal of Arts and Humanities (JAH), Vol. 1, no: 1, August 2012, pp. 33-40

– Örmeci, Ozan (2012), “The Impact of Europeanization on Turkish Political Party System: Justice and Development Party (2002-2007)”, International Journal of Business and Social Science (IJBSS), Vol. 3, no: 18, September 2012, pp. 205-212

– Örmeci, Ozan (2015), “Liberal Criticism of Erdogan’s Turkey”, Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies (SJASS), Vol. 25, no: 2, April 2015, pp. 110-116

– Örmeci, Ozan (2015), “Turkey’s Kurdish Question Revisited”, American Academic & Scholarly Research Journal, Vol. 7, no: 3, May 2015, pp. 121-133

– Örmeci, Ozan (2016), “Cyprus Dispute Towards A Solution”, International Multilingual Academic Journal, Vol. 3, no: 2, May 2016, pp. 103-114

– Örmeci, Ozan (2016), “Turkey-United Kingdom Relations in Recent Years: an Era of ‘Golden Age’?”, International Multilingual Academic Journal, Vol. 3, no: 2, May 2016, pp. 115-139 

– Örmeci, Ozan (2016), “Turkish-French Relations in Recent Years: Signs of Normalization During Hollande Period and Predictions for The Future”, International Multilingual Academic Journal, Vol. 3, no: 2, May 2016, pp. 140-160

– Örmeci, Ozan (2017), “Military Coups: Do They Still Matter in the 21st Century and the Turkish Example”, Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies (SJASS), Vol. 29, no: 2, August 2017, pp. 98-122

– Örmeci, Ozan (2017), “Characteristics of First-Class Democracies: The Role of Political and Economic Factors”, Qalaai Zanist Scientific Journal, Vol. 2, no: 5, September 2017, pp. 1-23

– Örmeci, Ozan & Kısacık, Sina (2020), “Cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Policy Towards Cyprus During AK Party Era (2002-2020)”, Studia i Analizy Nauk Polityce, no: 1 (2020), pp. 21-64

– Örmeci, Ozan (2020), “Typology of Crises in Turkish-American Relations A Study of Eight Cases”, UPA Strategic Affairs, Vol. 1, no: 1, September 2020, pp. 32-50

– Örmeci, Ozan (2021), “Understanding the Eastern Mediterranean Policy of France and Recent Tensions with Turkey”, UPA Strategic Affairs, Vol. 2, no: 1, March 2021, pp. 96-118

– Örmeci, Ozan (2022), “2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, UPA Strategic Affairs, Cilt 3, Sayı: 1, Mart 2022, ss. 3-19

– Örmeci, Ozan & Özgen, Cenk & Yılmaz, Eren Alper (2022), “F-35 Crisis: Will Turkish-US Defense Cooperation Continue?”, Middle East Policy, Vol. 29, no: 2, Summer 2022, pp. 85-97 (SSCI)

– Örmeci, Ozan (2022), “Sino-Turkish Relations and the Belt and Road Initiative”, UPA Strategic Affairs, Vol. 3, no: 2, September 2022, pp. 3-35

– Örmeci, Ozan (2023), “Approche des principaux partis politiques sur la question kurde en Turquie”, UPA Strategic Affairs, Vol. 4, no. 2, September 2023, pp. 56-71

– Örmeci, Ozan & Ben Jennana, Marwen (2024), “The Effect of the European Union’s Southern Neighborhood Policy on the Tunisian Democratization Process”, UPA Strategic Affairs, Vol. 5, no: 1, March 2024, pp. 45-67

– Örmeci, Ozan (2024), “Türkiye’s New Multi-Dimensional Foreign Policy”, Russian Law Journal, Vol. 12, no: 2, pp. 86-99

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Articles published in peer reviewed national journals)

– Örmeci, Ozan (2010), “Jön Türkler ve İttihat ve Terakki”, Tarih Okulu, Sayı: 8, Eylül-Aralık 2010, ss. 95-109 

Örmeci, Ozan (2011), “Ismail Cem’s Foreign Policy (1997-2002)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no: 23, May 2011, pp. 227-249

– Örmeci, Ozan (2011), “Karl Polanyi And The Great Transformation”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 4, no: 1, pp. 38-49

– Örmeci, Ozan (2013), “21. Yüzyılda ABD-Çin Rekabeti”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29, Ağustos 2013, ss. 1-14

– Örmeci, Ozan (2014), “Kıbrıs Müzakerelerinde Yeni Dönem: Enerji Jeopolitiği ve Akdeniz Birliği Olgusu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı: 31, ss. 376-385

– Örmeci, Ozan (2016), “Son Yıllarda Türkiye-Birleşik Krallık (İngiltere) İlişkileri: İlişkilerde ‘Altın Çağ’ Dönemi Mi?”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı: 2, ss. 589-621

– Örmeci, Ozan (2016), “Süleyman Demirel’in Ardından”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı: 3, ss. 1111-1115

– Örmeci, Ozan (2016), “Yakın Dönem Türkiye-Fransa İlişkileri: Hollande Döneminde Yaşanan Normalleşme ve Geleceğe Dair Öngörüler”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı: 2, ss. 152-166

– Örmeci, Ozan (2017), “Yakın Dönem Türkiye-Fransa İlişkileri: 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Sonrasına Dair Öngörüler”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı: 1, ss. 74-86

– Örmeci, Ozan (2018), “İsrail-Suudi Arabistan Yakınlaşması Gerçeğe Dönüşebilir Mi? Yapısalcı Realist Bir Analiz”, International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences (IJEASS), Cilt 1, Sayı: 1, Aralık 2018, ss. 60-100

– Örmeci, Ozan (2019), “Turkish-Russian Relations during AK Parti Rule: Could Economic Partnership Transform into a Strategic Partnership? A Realistic Outlook”, International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences (IJEASS), Vol. 2, no: 2, December 2019, pp. 126-145

– Örmeci, Ozan (2020), “Türk-Amerikan İlişkilerinde 8 Büyük Kriz”, International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences (IJEASS), Cilt 3, Sayı: 2, Aralık 2020, ss. 63-84

– Örmeci, Ozan (2021), “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Enerji Güvenliği Politikaları Çerçevesinde Çin-Rusya İlişkilerini Anlamak”, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 1, ss. 1-24

– Örmeci, Ozan (2021), “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi Sonrasında Türkiye’deki Sol Oyların Yıllar İçerisindeki Seyri”, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 2, ss. 112-127

– Örmeci, Ozan (2021), “ABD Dış Politikasında Öncelikli Gündem Asya Pasifik”, Bilge Strateji, Cilt 13, Sayı: 22, Güz 2021, ss. 9-17

– Örmeci, Ozan (2022), “2022 Fransa Seçimleri: Meclis Çoğunluğunu Kaybeden Macron’un İkinci Dönemi”, EUROPolitika, Yıl: 6, Sayı: 15, Temmuz-Ağustos 2022, ss. 15-23

Uluslararası yayınlarda kitap-içi bölümler (Book chapters published internationally)

– Örmeci, Ozan (2015), “Introduction”, in Turkish Foreign Policy in the New Millennium (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 1-4

– Örmeci, Ozan (2015), “Cyprus Dispute in terms of Energy Politics”, in Turkish Foreign Policy in the New Millennium (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 325-335

– Örmeci, Ozan (2015), “Anti-American Reflections of the Arab Spring in Turkey”, in Turkish Foreign Policy in the New Millennium (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 545-558

– Örmeci, Ozan (2020), “Introduction: Washington and Ankara – Ties That Matter”, in Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Berlin: Peter Lang, pp. 15-19

– Örmeci, Ozan (2020), “Turkish-American Relations in the Post-Cold War Era”, in Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Berlin: Peter Lang, pp. 61-115

– Örmeci, Ozan & Yılmaz, Eren Alper (2022), “Turkish-French Relations in the Post-Cold War Era”, in Turkish-French Relations: History, Present, and the Future (eds. by Ozan Örmeci & Aurélien Denizeau), Cham: Springer, pp. 79-113

– Örmeci, Ozan (2022), “Conclusion”, in Turkish-French Relations: History, Present, and the Future (eds. by Ozan Örmeci & Aurélien Denizeau), Cham: Springer, pp. 339-343

– Örmeci, Ozan (2022), “Çin Halk Cumhuriyeti-Birleşik Krallık İlişkileri”, in 21. Yüzyılda Bütün Boyutlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti Vol. 2 (eds. by Mesut Hakkı Caşın & Can Donduran & Sina Kısacık), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, pp. 1256-1304

– Örmeci, Ozan & Yılmaz, Eren Alper & Köker, Ahmet Emre (2022), “Turkey’s Cyber Security Policies”, in Cyber Environment and International Politics (eds. by Hasret Çomak & Burak Şakir Şeker & Yaprak Civelek & Çağla Arslan Bozkuş), London: TPLondon, pp. 67-91

– Örmeci, Ozan (2023), “Sunuş”, in Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (eds. by Ozan Örmeci & Eren Alper Yılmaz), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, pp. III-IV

– Örmeci, Ozan (2023), “Doç. Dr. Ozan Örmeci”, in Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (eds. by Ozan Örmeci & Eren Alper Yılmaz), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, pp. 36-40

– Örmeci, Ozan (2023), “Son Söz”, in Cumhuriyet’in 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? (eds. by Ozan Örmeci & Eren Alper Yılmaz), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, pp. 149-153

– Örmeci, Ozan (2023), “Türk Siyasal Yaşamında SODEP”, in Sivil Siyasete Dönüş 12 Eylül’den Çıkış – Darbe Sonrası İlk Siyasi Partiler (eds. by Furkan Kaya), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, pp. 151-167

– Örmeci, Ozan & Kısacık, Sina & Helvacıköylü, Gamze (2023), “21. Yüzyıla Damgasını Vuracak Büyük Güç Rekabeti: ABD-Çin İlişkileri”, in Küresel Aktörler ve Büyük Güç Rekabeti (eds. by Hasret Çomak & Burak Şakir Şeker & Huriye Yıldırım Çınar), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, pp. 425-471

– Örmeci, Ozan (2023), “Foreword”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 13-14

– Örmeci, Ozan (2023), “Turkey’s 2019 Local Elections: Latest Polls”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 15-20

– Örmeci, Ozan (2023), “Turkey’s 2019 Local Elections: AK Parti Is Damaged”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 21-26

– Örmeci, Ozan (2023), “2019 Istanbul Local Election Will Be Renewed”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 27-30

– Örmeci, Ozan (2023), “CHP’s Ekrem Imamoğlu Is Re- elected”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 31-34

– Örmeci, Ozan (2023), “New Political Party Initiatives in Turkey”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 35-40

– Örmeci, Ozan (2023), “Current Situation of Political Parties in Turkey”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 41-44

– Örmeci, Ozan (2023), “Early Projections for Turkey’s Presidential Election”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 45-50

– Örmeci, Ozan (2023), “Turkish Politics: President Erdoğan Needs A Miracle”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 51-64

– Örmeci, Ozan (2023), “A New Political Star in Turkey: Ekrem Imamoğlu”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 65-70

– Örmeci, Ozan (2023), “Turkey in Three Blocs”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 71-74

– Örmeci, Ozan (2023), “Could Mansur Yavaş become a Presidential Candidate?”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 75-78

– Örmeci, Ozan (2023), “The Changing Status of Hagia Sophia”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 79-88

– Örmeci, Ozan (2023), “Caliphate Discussions in Turkey”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 89-98

– Örmeci, Ozan (2023), “Turkish Politics in Critical Conjuncture”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 99-102

– Örmeci, Ozan (2023), “Key Issues for 2023 Turkish Elections”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 103-106

– Örmeci, Ozan (2023), “Could Turkish Elections Be Postponed?”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 107-112

– Örmeci, Ozan (2023), “Growing Polarization in Türkiye after the Elections”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 113-118

– Örmeci, Ozan (2023), “Crack in the Opposition Might Secure Victory for Erdoğan”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 119-124

– Örmeci, Ozan (2023), “Explaining The Rise of Erdoğan from Huntington’s Perspective”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 125-130

– Örmeci, Ozan (2023), “Türkiye Will Hold Its Elections on May 14, 2023”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 131-136

– Örmeci, Ozan (2023), “Turkey’s Boss: Recep Tayyip Erdoğan”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 137-146

– Örmeci, Ozan (2023), “Kemal Kılıçdaroğlu: The Opposition’s Candidate”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 147-156

– Örmeci, Ozan (2023), “2023 Turkish Elections: 46 Days Left”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 157-166

– Örmeci, Ozan (2023), “2023 Turkish Elections: Erdoğan Victory Is Expected”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 167-172

– Örmeci, Ozan (2023), “2023 Turkish Elections: Erdoğan Clinches Victory”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 173-178

– Örmeci, Ozan (2023), “CHP’s Electoral Performance Over the Past Years”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 179-184

– Örmeci, Ozan (2023), “Erdoğan’s New Cabinet: Fresh Names But Low Hopes”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 185-190

– Örmeci, Ozan (2023), “What Happens in Türkiye in the Post- Election Process?”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 191-196

– Örmeci, Ozan (2023), “Secular Opposition Is Weak in Türkiye”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 197-202

– Örmeci, Ozan (2023), “Erdoğan’s Successor?”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 203-212

– Örmeci, Ozan (2023), “Tragedy in Gaza and the Republican Centennial”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 213-216

– Örmeci, Ozan (2023), “Türkiye’s Main Opposition Party Elected A New Chair: Özgür Özel”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 217-222

– Örmeci, Ozan (2023), “Türkiye Is Heading Toward 2024 Local Elections”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 223-230

– Örmeci, Ozan (2023), “Conclusion”, in 2023 Turkish Elections in All Aspects, Berlin: Peter Lang, pp. 231-232

– Örmeci, Ozan & Akkaya, Caner (2024), “The Development of International Space Law”, in Space Environment and International Politics (eds. by Hasret Çomak & Burak Şakir Şeker), London: TPLondon, pp. 9-18

 Ulusal yayınlarda kitap-içi bölümler (Book chapters published nationally)

– Örmeci, Ozan (2016), “Yakın Dönem Türkiye‐Fransa İlişkileri: Hollande Döneminde Yaşanan Normalleşme ve Geleceğe Dair Öngörüler”, içinde Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (editörler: Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 543-586

– Örmeci, Ozan (2016), “Son Yıllarda Türkiye‐Birleşik Krallık (İngiltere) İlişkileri: İlişkilerde ‘Altın Çağ’ Dönemi mi?”, içinde Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (editörler: Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 587-629

– Örmeci, Ozan (2016), “SONUÇ: Türkiye‐AB İlişkileri: Uzun İnce Bir Yola Devam”, içinde Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (editörler: Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 805-813

– Örmeci, Ozan (2017), “Brexit Referandumu Sonrasında Birleşik Krallık’ın Geleceği”, içinde Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve AB’nin Geleceği, İstanbul: Akademos Yayınları, ss. 49-64

– Örmeci, Ozan (2018), “2017 Almanya Federal Seçimleri ve SPD’nin Türkiye ile İlişkilere ve Almanya’daki Türklere Bakışı”, içinde Popülizmle Dönüşen Avrupa ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği (editör: Ebru Canan Sokullu), İstanbul: BİLGESAM Yayınları, ss. 201-230

– Örmeci, Ozan & Kısacık, Sina (2019), “2002-2017 Döneminde Kıbrıs Sorunu ve Türk Dış Politikası: Gordion Düğümü Henüz Çözülemedi”, içinde Türk Dış Politikası 2000’li Yıllar (editörler: Serkan Kekevi & Ömer Kurtbağ), Ankara: Berikan Yayınevi, ss. 47-116

– Örmeci, Ozan (2021), “Fransa’nın Doğu Akdeniz Politikasını Anlamak”, içinde Uluslararası Güç Mücadelesinin Yeni Arenası Doğu Akdeniz (editörler: Tayyar Arı & Mesut Hakkı Caşın), İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, ss. 175-213

– Örmeci, Ozan & Kısacık, Sina (2023), “United Kingdom – China Relations in the Post-Brexit Era”, içinde Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO (editörler: Verda Şensoy & Mustafa Onat Mendil), İstanbul: TASAM Yayınları, ss. 343-379

About Dr. Ozan ÖRMECİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir