Son Eklenenler
Anasayfa / Bilimsel Makaleler / BİLİMSEL MAKALELER / SCIENTIFIC ARTICLES

BİLİMSEL MAKALELER / SCIENTIFIC ARTICLES

journalspicture

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Articles published in peer reviewed international journals)

– Örmeci, Ozan (2011), “A Turkish Social Democrat: İsmail Cem”, Turkish Studies, Vol. 12, no: 1, March 2011, pp. 101-114 (SSCI)

– Örmeci, Ozan (2011), “The ‘Kadro’ movement: an intellectual movement in the early Republican period (1932-1934), International Review of Turkish Studies, Vol. 1, no: 1, Spring 2011, pp. 20-37

– Örmeci, Ozan (2012), “Ismail Cem’s Views on Kemalism”, Journal of Arts and Humanities (JAH), Vol. 1, no: 1, August 2012, pp. 33-40

– Örmeci, Ozan (2012), “The Impact of Europeanization on Turkish Political Party System: Justice and Development Party (2002-2007)”, International Journal of Business and Social Science (IJBSS), Vol. 3, no: 18, September 2012, pp. 205-212

– Örmeci, Ozan (2015), “Liberal Criticism of Erdogan’s Turkey”, Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies (SJASS), Vol. 25, no: 2, April 2015, pp. 110-116

– Örmeci, Ozan (2015), “Turkey’s Kurdish Question Revisited”, American Academic & Scholarly Research Journal, Vol. 7, no: 3, May 2015, pp. 121-133

– Örmeci, Ozan (2016), “Cyprus Dispute Towards A Solution”, International Multilingual Academic Journal, Vol. 3, no: 2, May 2016, pp. 103-114

– Örmeci, Ozan (2016), “Turkey-United Kingdom Relations in Recent Years: an Era of ‘Golden Age’?”, International Multilingual Academic Journal, Vol. 3, no: 2, May 2016, pp. 115-139 

– Örmeci, Ozan (2016), “Turkish-French Relations in Recent Years: Signs of Normalization During Hollande Period and Predictions for The Future”, International Multilingual Academic Journal, Vol. 3, no: 2, May 2016, pp. 140-160

– Örmeci, Ozan (2017), “Military Coups: Do They Still Matter in the 21st Century and the Turkish Example”, Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies (SJASS), Vol. 29, no: 2, August 2017, pp. 98-122

– Örmeci, Ozan (2017), “Characteristics of First-Class Democracies: The Role of Political and Economic Factors”, Qalaai Zanist Scientific Journal, Vol. 2, no: 5, September 2017, pp. 1-23

– Örmeci, Ozan & Kısacık, Sina (2020), “Cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Policy Towards Cyprus During AK Party Era (2002-2020)”, Studia i Analizy Nauk Polityce, no: 1 (2020), pp. 21-64

– Örmeci, Ozan (2020), “Typology of Crises in Turkish-American Relations A Study of Eight Cases”, UPA Strategic Affairs, Vol. 1, no: 1, September 2020, pp. 32-50

– Örmeci, Ozan (2021), “Understanding the Eastern Mediterranean Policy of France and Recent Tensions with Turkey”, UPA Strategic Affairs, Vol. 2, no: 1, March 2021, pp. 96-118

– Örmeci, Ozan (2022), “2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, UPA Strategic Affairs, Cilt 3, Sayı: 1, Mart 2022, ss. 3-19

– Örmeci, Ozan & Özgen, Cenk & Yılmaz, Eren Alper (2022), “F-35 Crisis: Will Turkish-US Defense Cooperation Continue?”, Middle East Policy, Vol. 29, no: 2, Summer 2022, pp. 1-13 (SSCI)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Articles published in peer reviewed national journals)

– Örmeci, Ozan (2010), “Jön Türkler ve İttihat ve Terakki”, Tarih Okulu, Sayı: 8, Eylül-Aralık 2010, ss. 95-109 

Örmeci, Ozan (2011), “Ismail Cem’s Foreign Policy (1997-2002)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no: 23, May 2011, pp. 227-249

– Örmeci, Ozan (2011), “Karl Polanyi And The Great Transformation”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 4, no: 1, pp. 38-49

– Örmeci, Ozan (2013), “21. Yüzyılda ABD-Çin Rekabeti”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29, Ağustos 2013, ss. 1-14

– Örmeci, Ozan (2014), “Kıbrıs Müzakerelerinde Yeni Dönem: Enerji Jeopolitiği ve Akdeniz Birliği Olgusu”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı: 31, ss. 376-385

– Örmeci, Ozan (2016), “Son Yıllarda Türkiye-Birleşik Krallık (İngiltere) İlişkileri: İlişkilerde ‘Altın Çağ’ Dönemi Mi?”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı: 2, ss. 589-621

– Örmeci, Ozan (2016), “Süleyman Demirel’in Ardından”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı: 3, ss. 1111-1115

– Örmeci, Ozan (2016), “Yakın Dönem Türkiye-Fransa İlişkileri: Hollande Döneminde Yaşanan Normalleşme ve Geleceğe Dair Öngörüler”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı: 2, ss. 152-166

– Örmeci, Ozan (2017), “Yakın Dönem Türkiye-Fransa İlişkileri: 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Sonrasına Dair Öngörüler”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı: 1, ss. 74-86

– Örmeci, Ozan (2018), “İsrail-Suudi Arabistan Yakınlaşması Gerçeğe Dönüşebilir Mi? Yapısalcı Realist Bir Analiz”, International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences (IJEASS), Cilt 1, Sayı: 1, Aralık 2018, ss. 60-100

– Örmeci, Ozan (2019), “Turkish-Russian Relations during AK Parti Rule: Could Economic Partnership Transform into a Strategic Partnership? A Realistic Outlook”, International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences (IJEASS), Vol. 2, no: 2, December 2019, pp. 126-145

– Örmeci, Ozan (2020), “Türk-Amerikan İlişkilerinde 8 Büyük Kriz”, International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences (IJEASS), Cilt 3, Sayı: 2, Aralık 2020, ss. 63-84

– Örmeci, Ozan (2021), “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Enerji Güvenliği Politikaları Çerçevesinde Çin-Rusya İlişkilerini Anlamak”, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 1, ss. 1-24

– Örmeci, Ozan (2021), “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi Sonrasında Türkiye’deki Sol Oyların Yıllar İçerisindeki Seyri”, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 2, ss. 112-127

– Örmeci, Ozan (2021), “ABD Dış Politikasında Öncelikli Gündem Asya Pasifik”, Bilge Strateji, Cilt 13, Sayı: 22, Güz 2021, ss. 9-17

Uluslararası yayınlarda kitap-içi bölümler (Book chapters published internationally)

– Örmeci, Ozan (2015), “Introduction”, in Turkish Foreign Policy in the New Millennium (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 1-4

– Örmeci, Ozan (2015), “Cyprus Dispute in terms of Energy Politics”, in Turkish Foreign Policy in the New Millennium (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 325-335

– Örmeci, Ozan (2015), “Anti-American Reflections of the Arab Spring in Turkey”, in Turkish Foreign Policy in the New Millennium (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 545-558

– Örmeci, Ozan (2020), “Introduction: Washington and Ankara – Ties That Matter”, in Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Berlin: Peter Lang, pp. 15-19

– Örmeci, Ozan (2020), “Turkish-American Relations in the Post-Cold War Era”, in Historical Examinations and Current Issues in Turkish-American Relations (eds. by Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Berlin: Peter Lang, pp. 61-115

 Ulusal yayınlarda kitap-içi bölümler (Book chapters published nationally)

– Örmeci, Ozan (2016), “Yakın Dönem Türkiye‐Fransa İlişkileri: Hollande Döneminde Yaşanan Normalleşme ve Geleceğe Dair Öngörüler”, içinde Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (editörler: Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 543-586

– Örmeci, Ozan (2016), “Son Yıllarda Türkiye‐Birleşik Krallık (İngiltere) İlişkileri: İlişkilerde ‘Altın Çağ’ Dönemi mi?”, içinde Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (editörler: Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 587-629

– Örmeci, Ozan (2016), “SONUÇ: Türkiye‐AB İlişkileri: Uzun İnce Bir Yola Devam”, içinde Mavi Elma: Türkiye-Avrupa İlişkileri (editörler: Ozan Örmeci & Hüseyin Işıksal), Ankara: Gazi Kitabevi, ss. 805-813

– Örmeci, Ozan (2017), “Brexit Referandumu Sonrasında Birleşik Krallık’ın Geleceği”, içinde Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve AB’nin Geleceği, İstanbul: Akademos Yayınları, ss. 49-64

– Örmeci, Ozan (2018), “2017 Almanya Federal Seçimleri ve SPD’nin Türkiye ile İlişkilere ve Almanya’daki Türklere Bakışı”, içinde Popülizmle Dönüşen Avrupa ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği (editör: Ebru Canan Sokullu), İstanbul: BİLGESAM Yayınları, ss. 201-230

– Örmeci, Ozan & Kısacık, Sina (2019), “2002-2017 Döneminde Kıbrıs Sorunu ve Türk Dış Politikası: Gordion Düğümü Henüz Çözülemedi”, içinde Türk Dış Politikası 2000’li Yıllar (editörler: Serkan Kekevi & Ömer Kurtbağ), Ankara: Berikan Yayınevi, ss. 47-116

– Örmeci, Ozan (2021), “Fransa’nın Doğu Akdeniz Politikasını Anlamak”, içinde Uluslararası Güç Mücadelesinin Yeni Arenası Doğu Akdeniz (editörler: Tayyar Arı & Mesut Hakkı Caşın), İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, ss. 175-213

Hakkında Dr. Ozan ÖRMECİ

Bir yorum

  1. mehmet fethi karsli

    ÇOK GÜZEL BAZI FİKİRLERİ ÇOK BEĞENDİM. TEBRİK EDERİM..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Scroll To Top